thái ất tử vi Quý Hợi 33 tuổi Âm nam

Xem tử vi vận mạng năm 2015 chuẩn xác cho : Quý Hợi 33 TUỔI – ÂM NAM

f4f63846c7h-E331.jpg QUÝ HỢI – 33 TUỔI- ÂM NAM (Sanh từ 13-2-1983 đến 01-2-1984) Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn: Hợi Vượng Tài Tướng tinh : Con Gà. Con dòng Hắc Đế, quan lộc. MẠNG : Đại hải Thủy (Nước biên lớn) SAO : Vân Hớn: Rối rắm, tranh chấp HẠN : Thiên la: Tinh thần bất