Xem tình duyên tuổi Hợi : TUỔI TÂN HỢI

Chọn vợ chọn chồng căn cứ vào các loại sách như Lữ Tài Hiệp Hôn, Cao Ly Toán Số, Cao Ly Đầu Hình, Bác San Tuyệt Mạng, Bác San Giao Chiến, Bác San Giao Xung, Bác Cung, Ngũ Mạng để tìm hiểu số vợ chồng.

tuoi-hoi.jpg

Nội dung chuyên sâu về hợp – khắc dựa theo tuổi, năm sinh, bản mệnh.

Bởi có nhiều điều kỵ hạp lẫn nhau, rất khó mà phân tích. Cần hiểu từ gốc đến ngọn mình định mới đặng. Trước phải biết số của người trai hay người gái đó có số thay chồng/ đổi vợ không?

Nếu phạm số thay đổi dầu lựa chọn tuổi tốt cách mấy cũng không tránh khỏi số đã định, còn số đặng một chồng một vợ rủi gặp tuổi kỵ cũng có thể giảm và hy vọng ở đặng, đó là điều rất cần cho việc xem tuổi vợ chồng.

Duyên tiền định: Mỗi phần luận đoán được chia làm 3 phần: đại kỵ, hiệp hôn tốt và chú giải thêm. Tất cả đều là suy luận và phỏng đoán bởi lẽ, sự thành bại trong hôn nhân còn phải phụ thuộc vào những yếu tố chính như: Phước đức mà mình tạo ra, phước đức cha mẹ để lại và phước đức mà con cái đem đến. Vậy nên, đây chỉ là tài liệu tham khảo.

Tuổi: TÂN HỢI
(Đại Kỵ Hiệp Hôn)

Trai tuổi Tân Hợi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Hợi.
1. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Quí Sửu
Chồng vợ đồng 2 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
2. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Kỷ Mùi
Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
3. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Canh Thân
Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
4. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Ất S ửu
Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly))
5. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Mậu Thân
Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
6. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Đinh Mùi
Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 21, 25, 27, 33, 37, 39, 45 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17, 19, 23, 29, 31, 35, 41 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc
buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Tân Hợi sanh tháng 1, 9, 7, 10, 5 và tháng 6 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng
này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Tân Hợi sanh tháng 10, 7, 1 và tháng 6 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có
số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi: TÂN HỢI
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi TÂN HỢI
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn phát đạt, lo tính sáng suốt, mỗi việc đều thuận ý, hào tài thịnh vượng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau đồng lo tính sẽ nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi NHÂM TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng lo tính trong ngoài đều thuận ý, ăn nóii việc chi cũng dễ, hào tài thịnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng đặng hạnh phúc ấm êm.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi GIÁP DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn bình thường, lo tính có quí nhơn giúp đở, hào tài trung bình, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ ít đặng vui vẻ, lòng hay lo tính, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau nên thương lẫn làm ăn cũng đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên chung lo hòa hạp làm ăn mới tốt.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ẤT MẸO
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển có quí nhơn giúp đở hoặc có quyền chức chút ít, lo tính đặng thông suốt, hào tài trung bình, hào con rất ít, hoặc có con nuôi, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ hòa thuận, hay yêu chuộng người, bản thân hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa hạp ở với nhau đặng hưởng cảnh ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi BÍNH THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện phải gặp cảnh thiếu nghèo buổi đầu, rồi sau cũng đặng ấm no, hào tài bình thường, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng hay bôn ba lo tính, trong mình có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống với nhau cần năng chung lo cũng dặng cảnh ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt, đến sau đặng ấm no.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ĐINH TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý làm ăn phát đạt, lo tính đều thông suốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, chung ở với nhau khá nhẫn nại mến thương làm ăn rất tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau tốt về hào con, còn lời tiếng thiếu sự hòa thuận.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi MẬU NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc, còn thiểu phước thì đặng khá, lo tính sáng suốt, hào tài phát đạt hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.
Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau lập nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng cảnh vui vẻ ấm êm.

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi TÂN DẬU
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số, sanh con đầu là gái hạp.
Tánh người vợ hi ền, ít n ói, hay hòa hạp với nhau, hay có tiểu bệnh, ở với nhau ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi NHÂM TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ hay giao thiệp, lời n ói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ ít hòa hạp, khá kiên cố làm ăn đặng.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi QUÍ HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài th ạnh v ư ợng, hào con trung bình.
Tánh người vợ hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau tâm ý hòa hạp, việc làm ăn cũng đặng nên.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi GIÁP TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con rất ít.
Tánh người vợ khôn ngoan, tánh sáng, hay lo tính, hay giao thiệp, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi BÍNH DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ chân hay đi, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng ít hòa hạp, nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ĐINH MẸO
(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau có phần hòa hạp, việc làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi MẬU THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con đông đủ.
Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, làm có tiền hay khiến điều hao tốn, ở với nhau ý tình vợ chồng hòa hạp, nên kiên cố sẽ ấm no.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi KỶ TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ thông minh, hiền hòa, kỹ lưỡng có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới tốt.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi CANH TUẤT
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, lo tính ít đặng thông suốt, sự sống bình thường, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không tốt, ngày hậu đặng trung bình.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi KỶ DẬU
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng lo tính thông suốt, quí nhơn giúp đở trong ngoài đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau lập nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng cảnh vui vẻ ấm êm.

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi BÍNH NGỌ
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ở với nhau ý tình vợ chồng hòa thuận, làm ăn đặng lập nên.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ẤT TỴ
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau lời nói hay xung khắc, nên nhẫn nại làm ăn tốt.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi GIÁP THÌN
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con bình thường.
Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, số khó giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống cần năng làm ăn đặng.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi QUÍ MẸO
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con rất ít.
Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau tánh ý hòa hạp, việc làm ăn sẽ đặng lập nên.

CHÚ THÍCH:

1- NHỨT PHÚ QUÝ: Là giàu có hay dư giả

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi, tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi.

2- NHÌ BẦN TIỆN: Là nghèo hèn hay thiếu thốn

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ, vất vả không nơi nương tựa, thiếu ăn thiếu mặc.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi, tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no.

3- TAM VINH HIỂN : Là quyền tước hay chức phận

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm tốt cộng lại, tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang, đặng có danh giá bốn phương, nhiều người kính mến.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi, tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường, cũng có địa vị với xã hội.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm.

4- TỨ ĐẠT ĐẠO: Là thông đàng hay dể làm ăn

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm hạp cộng lại, tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên cảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no, nơi ăn chốn ở có phần chật vật.

5- BIỆT LY: Là lìa sống hay lìa thác

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sớm khóc hận, duyên kiếp bẽ bàng, kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn, mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi, tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn, trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo.
“Kỵ nhẹ lìa sống với nhau
Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình”.

6- TUYỆT MẠNG thì cũng nguy hiểm như số BIỆT LY vậy, nghiêng về lìa thác nhiều hơn.

+ Giải về hào con:

1- HÀO CON ĐA SỐ: Là từ 7 đứa con sắp lên
2- HÀO CON ĐÔNG ĐỦ: Là từ 5 đến 6 đứa
3- HÀO CON TRUNG BÌNH: Là từ 3 đến 4 đứa
4- HÀO CON THIỂU SỐ: Là từ 1 đến 2 đứa.
5- HÀO CON RẤT ÍT: Có nghĩa là 1 đứa con hay xin con nuôi hoặc không con (SG:DCH).
Nguồn: Phong Thủy Tổng Hợp

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>