tử vi tình cảm Kỷ Hợi 2016 Nữ mạng

Xem tử vi vận mạng năm 2016 chuẩn xác cho : Kỷ Hợi 58 Tuổi – Âm Nữ

622429f7211129-2.jpg Kỷ Hợi 58 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 08-2-1959 đến 27-1-1960) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Cổ Miến Điện Tướng tinh: Con Gấu Con dòng: Thanh Đế, phú quý MẠNG: Bình địa Mộc (Cây sát đất) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền: Phòng ốm đau VẬN NIÊN: Ngưu canh