tử vi tuổi Ất Hợi năm ất mùi

Xem tử vi vận mạng năm 2015 chuẩn xác cho : Ất Hợi 21TUỔI – ÂM NỮ

0678b1e41cE240-1.jpg ẤT HỢI – 21 TUÔI – ÂM NỮ (Sanh từ 21-1-1995 đến 3-2-1996) Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn: Như Ý Thập Toàn Tướng tinh : Con Hươu. Con dòng Xích Đế, cô quạnh. MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO : Mộc Đức: Rối rắm, danh lộc tốt HẠN : Ngũ mộ:

Xem tử vi vận mạng năm 2015 chuẩn xác cho : Ất Hợi 81TUỔI – ÂM NAM

87f5b44f5d3-copy.jpg ẤT HỢI 81 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 4-2-1935 đến 23-1-1936) Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn: Tam Đa Phúc Lộc Thọ Tướng tinh: Con Hươu. Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn đầu Hỏa (lửa trên núi) SAO: Mộc Đức : Phúc lộc đầy đủ HẠN: Huỳnh tuyền : Phòng bệnh

Xem tử vi vận mạng năm 2015 chuẩn xác cho : Ất Hợi 21 TUỔI – ÂM NAM

d5e5e300dfHoi-1.jpg ẤT HỢI – 21 TUỔI- ÂM NAM (Sanh từ 31-1-1995 đến 18-2-1996) Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn: Phật Bạn Mệnh Mắt Mèo Tướng tinh : Con Hươu. Con dòng Xích Đế, cô quạnh. MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO : Thủy Diệu : Có chuyện buồn HẠN : Ngũ mộ :