thái ất tử vi năm 2015

Xem tử vi vận mạng năm 2015 chuẩn xác cho : Đinh Hợi 69 Tuổi – Âm Nữ

4ebb3662b95-9120.jpg ĐINH HỢI – 69 TUỔI- ÂM NỮ (Sanh từ 22-1-1947 đến 9-2-1948) Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn: Vòng Ngọc Nguyên Bản Tướng tinh : Con Dơi. Con dòng Huỳnh Đế, phú quý. MẠNG : Ốc thượng Thổ (Đất tò vò) SAO : La Hầu: Ốm đau, hao tốn HẠN : Địa võng: Nhiều lo

Xem tử vi vận mạng năm 2015 chuẩn xác cho : Kỷ Hợi 57 Tuổi – Âm Nữ

0d155d579achuan.jpg KỶ HỢI – 57 TUỔI- ÂM NỮ (Sanh từ 8-2-1959 đến 27-1-1960) Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn: Tỳ Hưu Bắc Kinh Trắng Tướng tinh : Con Gấu. Con dòng Thanh Đế, phú quý. MẠNG : Bình địa Mộc (Cây sát đất) SAO : Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN : Tam kheo:

Xem tử vi vận mạng năm 2015 chuẩn xác cho : Tân Hợi 45 TUỔI – ÂM NỮ

0b47579cd5e207-2.jpg TÂN HỢI – 45 TUỔI- ÂM NỮ (Sanh từ 27-1-1971 đến 14-2-1972) Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn: Thuyền Buồm Thuận Lợi Tướng tinh : Con Cọp. Con dòng Bạch Đế, phú quý. MẠNG : Xuyến xoa Kim (Vàng nữ trang) SAO : Thủy Diệu : có chuyện buồn. HẠN : Toán Tận : Trở

Xem tử vi vận mạng năm 2015 chuẩn xác cho : Quý Hợi 33 TUỔI – ÂM NỮ

20b812a5cb077-01.jpg QUÝ HỢI – 33 TUÔI – ÂM NỮ (Sanh từ 13-2-1983 đến 1-2-1984) Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn: Heo Đá Mắt Mèo Tướng tinh : Con Gà. Con dòng Hắc Đế, tân khổ. MẠNG : Đại hải Thủy (Nước biển lớn) SAO : La Hầu: Hao tổn, ốm đau HẠN : Diêm Vương: Bệnh

Xem tử vi vận mạng năm 2015 chuẩn xác cho : Ất Hợi 21TUỔI – ÂM NỮ

0678b1e41cE240-1.jpg ẤT HỢI – 21 TUÔI – ÂM NỮ (Sanh từ 21-1-1995 đến 3-2-1996) Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn: Như Ý Thập Toàn Tướng tinh : Con Hươu. Con dòng Xích Đế, cô quạnh. MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO : Mộc Đức: Rối rắm, danh lộc tốt HẠN : Ngũ mộ:

Xem tử vi vận mạng năm 2015 chuẩn xác cho : Kỷ Hợi 57 TUỔI – ÂM NAM

95b207f53c16100k.jpg KỶ HỢI – 57 TUỔI- ÂM NAM (Sanh từ 8-2-1959 đến 27-1-1960) Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn: Chuỗi Ngọc Phỉ Thúy A+ Tướng tinh : Con Gấu : Con dòng Thanh Đế, phú quý MẠNG : Bình địa Mộc (Cây sát đất) SAO : Thủy Diệu : Lo lắng, buồn phiền HẠN : Thiên